ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประถม
คณิต คิด เลข เร็ว ป.5+เฉลย

คณิต คิด เลข เร็ว ป.5+เฉลย

เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนประจำภาค...
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
คณิต คิด เลข เร็ว ป.5+เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบฝึกหัดคิดเร็วที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์   สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5   โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
- คำแนะนำการใช้
- ตัวอย่างการคิดและวิเคราะห์
- ค่าประมาณ ชุดที่ 1-14
- แบบทดสอบทักษะการบวก ลบ คูณ หาร ชุดที่ 15-46
- แบบทดสอบทักษะการบวก ลบ คูณ หาร ชุดที่ 47-74
- แบบทดสอบความรู้เรื่องเศษส่วน ชุดที่ 75-82
- แบบทดสอบความรู้เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชุดที่ 83-135
- แบบทดสอบความรู้เรื่องเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ ชุดที่ 136-141
- แบบทดสอบความรู้เรื่องพื้นที่และปริมาตร ชุดที่ 142-145
- แบบทดสอบความรู้เรื่องการประยุกต์ ชุดที่ 146-147
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744326560 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 259 x 8 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนประจำภาค...
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4