ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประถม
คณิต คิด เลข เร็ว ป.3 +เฉลย

คณิต คิด เลข เร็ว ป.3 +เฉลย

เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนประจำภาค เตรียมสอบไล่ ป.3, สอบแข่งขัน, สอบชิงทุน
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
คณิต คิด เลข เร็ว ป.3 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
- คำแนะนำการใช้
- ตัวอย่างการคิดและวิเคราะห์
- ชุดที่ 1-8 ฝึกการบวก
- ชุดที่ 9-16 ฝึกการลบ
- ชุดที่ 17-36 ฝึกการคูณชั้นเดียว
- ชุดที่ 37-39 ฝึกการคูณสองชั้น
- ชุดที่ 40-56 ฝึกการหารยาว
- ชุดที่ 57-58 ฝึกการเปรียบเทียบจำนวนและตัวเลข
- ชุดที่ 59-98 ฝึกการบวก ลบ คูณ และหาร
- ชุดที่ 99-102 ฝึกการชั่ง ตวง วัด และเวลา
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744326546 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 258 x 7 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนประจำภาค เตรียมสอบไล่ ป.3, สอบแข่งขัน, สอบชิงทุน
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4