ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สาขาที่ 530
ประถม
คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.2 +เฉลย

คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.2 +เฉลย

เนื้อหาตรงตามหลักสูตร แนวแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แบบฝึกและแบบทดสอบตามเนื้อหา แนวข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นสูง (A-Net)
หนังสือ
125.00 บาท
118.75 บาท
คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.2 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ “คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.2” เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทุกเนื้อหาจะมีแบบฝึกและแบบทดสอบพร้อมเฉลย เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อทำแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และแนวข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นสูง (A-Net) ตลอดจนใช้ประเมินผลการเรียนและใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินการเลื่อนชั้นเรียนได้อีกด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1000
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 3 การวัดความยาว
บทที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
บทที่ 5 การชั่ง
บทที่ 6 การคูณ
บทที่ 7 เวลา
บทที่ 8 เงิน
บทที่ 9 การหาร
บทที่ 10 การตวง
บทที่ 11 รูปเรขาคณิต
บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167418278 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิภาพรบุ๊คส์
เดือนปีที่พิมพ์: /2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร แนวแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แบบฝึกและแบบทดสอบตามเนื้อหา แนวข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นสูง (A-Net)
หนังสือ
125.00 บาท
118.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4