ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
อุดมศึกษา
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

 
หนังสือ
350.00 บาท
332.50 บาท
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า นี้ เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้เป็นตำราสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีความรู้ด้านแคลคูลัสอยู่บ้างแล้ว เนื้อหาของหนังสือนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า คือ สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงผลต่าง การวิเคราะห์ฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ การแปลง z การวิเคราะห์เวกเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้น เมทริกซ์ การวิเคราะห์เชิงซ้อน และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น นอกจากจะให้หลักการทางคณิตศาสตร์ตามปรกติแล้ว หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้ายังให้ตัวอย่างการประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไว้ในบทต่าง ๆ อีกด้วย หนังสือนี้จึงเหมาะแก่ นิสิต นักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า และผู้ที่สนใจคณิตศาสตร์ประยุกต์ทั่วไป
สารบัญ
ภาค 1 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงผลต่าง
ภาค 2 การวิเคราะห์ฟูเรียร์
ภาค 3 ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลง z
ภาค 4 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและปัญหาค่าขอบ
ภาค 5 การวิเคราะห์เวกเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้น และเมทริกซ์
ภาค 6 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
ภาค 7 วิธีเชิงตัวเลข
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749942477 (ปกอ่อน) 812 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 38 มม.
น้ำหนัก: 1445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: /2006
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
350.00 บาท
332.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4