ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
อุดมศึกษา
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 4

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 4

จุดประสงค์ในการเขียนหนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 4 เล่มนี้ก็เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้ใช้เป็นตำราเพื่อศึกษาเพิ่มเติม...
หนังสือ
110.00 บาท
104.50 บาท
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 4
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือที่เขียนขึ้นมาสำหรับให้นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมที่มาของสูตร ตลอดจนตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
สารบัญ
บทที่ 1 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง
บทที่ 2 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
บทที่ 3 ลาปลาซทรานส์ฟอร์ม
บทที่ 4 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742131609 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สื่อเสริมกรุงเทพ, ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
จุดประสงค์ในการเขียนหนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 4 เล่มนี้ก็เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้ใช้เป็นตำราเพื่อศึกษาเพิ่มเติม...
หนังสือ
110.00 บาท
104.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4