ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
มัธยม
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 หลักสูตรใหม่ ภาคเรียน 1 และ 2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 หลักสูตรใหม่ ภาคเรียน 1 และ 2

แบบทดสอบตามจุดประสงค์ แบบฝึกหัด ทดสอบสมมรรถภาพทางการเรียน เสริสร้างทักษะทางการคิด...
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 หลักสูตรใหม่ ภาคเรียน 1 และ 2
เนื้อหาโดยสังเขป
    คู่มือเล่มนี้ ได้มีการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตรงตามหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาในเล่มจะประกอบด้วยการสรุปคำสอนอย่างรัดกุม ชัดเจน และใช้คำอธิบายอย่างสั้นๆ พร้อมตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาหลากหลายทุกๆ เรื่องโดยในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำโจทย์ และมีเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้ได้ทดสอบแก้โจทย์ปัญหาอีกด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 ห.ร.ม.และ ค.ร.น.
บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม
บทที่ 3 เลขยกกำลัง
บทที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต
บทที่ 5 ทศนิยม
บทที่ 6 เศษส่วน
บทที่ 7 การประมาณค่า
บทที่ 8 คู่อันดับและกราฟ
บทที่ 9 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162011511 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แบบทดสอบตามจุดประสงค์ แบบฝึกหัด ทดสอบสมมรรถภาพทางการเรียน เสริสร้างทักษะทางการคิด...
หนังสือ
99.00 บาท
94.05 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4