ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ประถม
คณิตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ป.6 +เฉลย

คณิตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ป.6 +เฉลย

เนื้อหาตรงตามหลักสูตร แบบฝึกและแบบทดสอบตามเนื้อหา
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
คณิตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ป.6 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "คณิตศาสตร์ ป.6" เล่มนี้ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกเนื้อหาจะมีแบบฝึกและแบบทดสอบพร้อมเฉลย เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อทำแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และแนวข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นสูง (A-Net) ตลอดจนใช้ประเมินผลการเรียนและใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินการเลื่อนชั้นเรียนได้อีกด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 จำนวน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
บทที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
บทที่ 4 ทศนิยม
บทที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
บทที่ 6 มุม ส่วนของเส้นตรง และเส้นขนาน
บทที่ 7 สมการและการแก้สมการ
บทที่ 8 ทิศและแผนผัง
บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 10 รูปวงกลม
บทที่ 11 บทประยุกต์
บทที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 13 สถิติและความน่าจะเป็น

- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
- แนวข้อสอบเข้า ม.1
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167707846 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิภาพรบุ๊คส์
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เนื้อหาตรงตามหลักสูตร แบบฝึกและแบบทดสอบตามเนื้อหา
หนังสือ
150.00 บาท
142.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4