ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ประถม
คณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) + เฉลยแบบฝึกหัด

คณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) + เฉลยแบบฝึกหัด

 
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
คณิตคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) + เฉลยแบบฝึกหัด
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบทพร้อมเฉลยโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน   เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
ตัวอย่างการคิดและวิเคราะห์
-ชุดที่ 1- 8 ฝึกการบวก
-ชุดที่ 9-16 ฝึกการลบ
-ชุดที่ 17-36 ฝึกการคูณชั้นเดียว
-ชุดที่ 37-39 ฝึกการคูณสองชั้น
-ชุดที่ 40-56 ฝึกการหารยาว
-ชุดที่ 57-58 ฝึกการเปรียบเทียบจำนวนและตัวเลข
-...ฯลฯ...

แบบทดสอบคิดเลขเร็ว
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประวัติผู้เขียน

นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล
การศึกษา
- ค.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744323094 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :