ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก เตรียมสอบ TOPIK อยู่ใช่ไหม จัดโปรนี้เลยคุ้ม คลิก ซื้อหนังสือยกชุด A Place Called Perfect รับฟรี สมุดโน้ต 2 เล่ม คลิก ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือพิเศษทั่วไป
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น

ข้าวไทยไปญี่ปุ่น

หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ลำดับที่ 30
หนังสือ
150.00 บาท
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น
เนื้อหาโดยสังเขป
 "ข้าวไทยไปญี่ปุ่น" พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 30 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์และจำหน่ายหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ สำหรับนำไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาทั่วประเทศ

 "ข้าวไทยไปญี่ปุ่น" เป็นบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงร่วมงาน JAPAN-IRRI DAY ที่นครโตเกียว ในการนี้ ได้ทรงบรรยายเรื่องข้าวไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฟังด้วย ทำให้ชาวญี่ปุ่นและผู้ที่เข้าร่วมในครั้งนั้น รู้จักและสนใจข้าวไทยมากขึ้น เป็นผลดีในการส่งออกข้าวของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
สารบัญ
- วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2537
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง บริษัทการบินไทย จำกัด เที่ยวบินที่ TG 640 เสด็จพระราชดำเนินถึงนครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับ Palace Hotel Omiya จังหวัด Saitama

- วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2537
- ผู้ว่าราชการจังหวัด Saitama ภรรยา และธิดา เข้าเฝ้าฯ ณ โรงแรมที่ประทับ
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิจัยทางฟิสิกส์และเคมี
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Hirosawa Club ในสถาบันวิจัยทางฟิสิกส์และเคมี
ฯลฯ

- วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2537
- เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงาน Japan-IRRI Day ที่ Nikkei Hall นครโตเกียว และทรงบรรยายเรื่องข้าวไทย
- เสด็จพระราชดำเนินไปเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ สมเด็กพระจักรพรรดินีและรับพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
- เสด็จพระราชดำเนินไปยัง Mt. Fuji Hotel
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167308067 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 132 x 185 x 10 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :