ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
มัธยม
ข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น (ม.1-2-3) เล่ม 1

ข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น (ม.1-2-3) เล่ม 1

รวบรวมโจทย์ข้อสอบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 ถึงปัจจุบัน คัดแยกไว้เป็นเรื่องๆ ตามบทเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551...
หนังสือ
135.00 บาท
128.25 บาท
ข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น (ม.1-2-3) เล่ม 1
เนื้อหาโดยสังเขป
    เป็นข้อสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ที่มีทั้งอัตนัยและปรนัยโดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยและตอนที่ 2 เป็นอัตนัย ประกอบด้วยข้อสอบที่แยกเนื้อหาของระดับชั้น ม.1 และ ม.2 พร้อมเฉลยละเอียดครบทุกข้อตรงตามหลักสูตรเหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบและผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
เรื่องที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ
เรื่องที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 3 แบบรูป
เรื่องที่ 4 จำนวนและตัวเลข
เรื่องที่ 5 ทศนิยมและเศษส่วน
เรื่องที่ 6 อัตราส่วนร้อยละ
รื่องที่ 7 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เรื่องที่ 8 การวัด
เรื่องที่ 9 แผนภูมิรูปวงกลม
เรื่องที่ 10 การแปลงทางเรขาคณิต
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743948572 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
รวบรวมโจทย์ข้อสอบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 ถึงปัจจุบัน คัดแยกไว้เป็นเรื่องๆ ตามบทเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551...
หนังสือ
135.00 บาท
128.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4