ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
มัธยม
ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ม.3

ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ม.3

สำหรับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในการทบทวนเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและปลายภาค
หนังสือ
105.00 บาท
99.75 บาท
ขยันก่อนสอบ คณิตศาสตร์ ม.3
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและ ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 ครู และผู้ปกครองที่ต้องการเสริมความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนให้แก่นักเรียนและบุตรหลาน
สารบัญ
บทที่ 1 พื้นผิวและปริมาตร
บทที่ 2 รากที่สอง
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น
บทที่ 4 สมการกำลังสอง
บทที่ 5 ความคล้าย
บทที่ 6 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
บทที่ 7 พาราโบลา
บทที่ 8 อสมการ
บทที่ 9 ระบบสมการ
บทที่ 10 สถิติ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162741586 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แม็ค, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สำหรับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในการทบทวนเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคและปลายภาค
หนังสือ
105.00 บาท
99.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4