ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
มัธยม
กุญแจเคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 2 (รายวิชาเพิ่มเติม)

กุญแจเคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 2 (รายวิชาเพิ่มเติม)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หนังสือ
40.00 บาท
38.00 บาท
Tags : Chemistry
กุญแจเคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 2 (รายวิชาเพิ่มเติม)
เนื้อหาโดยสังเขป
    กุญแจเคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 2 (รายวิชาเพิ่มเติม) เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำเฉลยแบบฝึกหัดในแต่ละบทของหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดแบบข้อต่อข้อ สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวผู้เรียน ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
สารบัญ
บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์
บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162370274 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 148 x 212 x 7 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หนังสือ
40.00 บาท
38.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4