ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
มัธยม
กุญแจคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 2

กุญแจคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 2

เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียนอย่างละเอียดทุกข้อ สรุป สูตร กฎ นิยาม และแนวคิดทุกข้อ แนะนำเทคนิคการคิดโจทย์อย่างง่ายๆ
ผู้เขียนไพศาล จรรยา
หนังสือ
29.00 บาท
27.55 บาท
กุญแจคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 2
เนื้อหาโดยสังเขป
    กุญแจ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 2 เนื้อหาตรงกับแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   เป็นการเฉลยแบบฝึกหัด และเฉลยคำถามในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ตรวจทานคำตอบของแบบฝึกหัด และคำตอบของคำถามในกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือการเรียนเนื่องจากในการทำแบบฝึกหัดนักเรียนอาจมีปัญหาต่างๆ เช่นไม่ทราบกระบวนการคิดเพื่อแก้โจทย์ปัญหา ไม่สะดวกที่จะถามครู ทราบกระบวนการคิดแต่มีปัญหาการคิดคำนวน หรือบางครั้งแก้ปัญหาได้แต่คำตอบผิดพลาด

    หนังสือกุญแจจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น โดยศึกษาจากแนวคิดของผู้เขียนที่ได้ทำผลเฉลยของคำตอบไว้เมื่อนักเรียนพบโจทย์ที่มีลักษณะเดียวกัน หรืออาจจะสลับซับซ้อนขึ้น นักเรียนสามารถนำแนวคิดที่ศึกษามา แก้ปัญหาโจทย์นั้นได้ ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาโจทย์ อยากทำแบบฝึกหัด และเกิดทักษะการคิดคำนวนในที่สุด การเฉลยใช้เทคนิคการคิดโจทย์ที่อ่านเข้าใจง่ายได้ด้วยตนเอง เป็นการเฉลยละเอียดและแสดงกระบวนการคิดวิเคราะห์
               
สารบัญ
บทที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
บทที่ 2 พหุนาม
บทที่ 3 การประยุกต์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744327727 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 3 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียนอย่างละเอียดทุกข้อ สรุป สูตร กฎ นิยาม และแนวคิดทุกข้อ แนะนำเทคนิคการคิดโจทย์อย่างง่ายๆ
ผู้เขียน ไพศาล จรรยา
หนังสือ
29.00 บาท
27.55 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4