ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
มัธยม
กุญแจคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 1

กุญแจคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 1

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หนังสือ
45.00 บาท
42.75 บาท
กุญแจคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 1
เนื้อหาโดยสังเขป
    กุญแจคณิตศาสตร์เล่มนี้ ได้มีการจัดทำเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เล่ม 1   เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเฉลยแบบฝึกหัดในแบบเรียนอย่างละเอียดทุกข้อ นอกจากนี้ภายในเล่มยังแนะนำเทคนิคการคิดโจทย์อย่างง่ายๆ ที่สามารถนำไปประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
กุญแจบทที่ 1 การประยุกต์ 1
กุญแจบทที่ 2 จำนวนและตัวเลข
กุญแจบทที่ 3 การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
กุญแจบทที่ 4 การสร้าง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167099507 (ปกอ่อน) 84 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 185 x 4 มม.
น้ำหนัก: 65 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีบีซี, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หนังสือ
45.00 บาท
42.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4