ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ทั่วไป
การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้น

การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้น

 
หนังสือ
190.00 บาท
180.50 บาท
การใช้งานโปรแกรม Matlab เบื้องต้น
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือการใช้งานโปรแกรม MATLAB เบื้องต้นเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MATLAB ให้แก่นิสิต นักศึกษา วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และบุคคลที่ประสงค์จะเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในเล่มกล่าวถึง ความรู้พื้นฐาน การคำนวณเมทริกซ์ การเขียนโปรแกรม การแก้ปัญหาพหุนาม การจัดการกราฟิก การวาดกราฟ 2 และ 3 มิติ การสังเคราะห์สัญญาณเสียง และการอ่าน เขียนไฟล์ภาพดิจิทัล จึงเป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้และต้องการศึกษาให้เข้าใจหลักการใช้งานโปรแกรมนี้ในเบื้องต้น
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน MATLAB
บทที่ 2 การคำนวณเมทริกซ์ใน MATLAB
บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB
บทที่ 4 การแก้ปัญหาพหุนามด้วย MATLAB
บทที่ 5 Cell array และ Structure ใน MATLAB
บทที่ 6 การใช้อักขระและสตริงใน MATLAB
บทที่ 7 การจัดการกราฟิกใน MATLAB
บทที่ 8 การวาดกราฟ 2 มิติด้วย MATLAB
บทที่ 9 การวาดกราฟ 3 มิติด้วย MATLAB
บทที่ 10 คณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ใน MATLAB

ฯลฯ
คำนิยม
เนตรนภิศ นามผล; ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 974999504X (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2006
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
190.00 บาท
180.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4