ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อุดมศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ : Qualitative

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ : Qualitative

เหมาะเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่มีงานวิจัย เรื่องแรกในชีวิต
หนังสือ
290.00 บาท
275.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง?
145.00 บาท
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ : Qualitative
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ" ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูล การจัดการกับข้อมูลที่เก็บมาแล้ว การจัดพิมพ์ข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ต่อได้สะดวก ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างประกอบที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีงานวิจัยเรื่องแรกในชีวิต
สารบัญ
- ความเป็นไป และการลดปัญหาในการทำงาน
- การจัดเก็บข้อมูล
- การเก็บข้อมูลภาคสนาม
- การจัดการกับข้อมูลที่เก็บมาแล้ว
- การจัดพิมพ์ข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ต่อได้สะดวก
- แผนผังการปฏิบัติการกับข้อมูล
- การพิมพ์ Field Note
- การใช้ Microsoft Excel ในการจำแนกกลุ่มของข้อมูล
- การนำข้อมูลไปใช้
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747533682 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :