ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
เริ่มแล้ว การประกวด Oxford Big Read 2023 ปีนี้ พิเศษ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม รับ E-certificate of Participation จาก Oxford University Press อ่านกติกา สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน (PDF)
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน (PDF)การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน (PDF)การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน (PDF)

การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน (PDF)

จากการที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายในรายวิชา สส.332 การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. 2552
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
340.00 บาท
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุคอาณานิคมถึงยุคปัจจุบัน (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    จากการที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายในรายวิชา สส.332 การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. 2552 ปัญหาที่ผู้เขียนเกรงว่าจะเกิดขึ้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ไม่สามารถหาหนังสืออ้างอิงเพื่ออ่านประกอบการบรรยายได้ อีกทั้งผู้เรียนไม่ใคร่สันทัดในการอ่านตำราภาษาต่างประเทศ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้จัดทำตำรารายวิชานี้ขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการเรียนมากขึ้น ผลพลอยได้อันจะเกิดจากการมีตำราเรียนคือ นักศึกษาสามารถอ่านล่วงเวลาอันจะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาจดคำบรรยายในชั่วโมงเรียน และจะช่วยให้มีเวลาสำหรับการอภิปรายซักถามได้มากขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการเรียนการสอนในรายวิชานี้ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษานำแนวความคิดทั้งของนักวิชาการไทย และต่างประเทศมาวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องได้ มากกว่าที่จะมุ่งท่องจำแนวความคิดต่างๆ ที่ผู้สอนได้ถ่ายทอดให้ในระหว่างการเรียน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การเมืองการปกครองของราชอาณาจักรไทย
บทที่ 3 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่ 4 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
บทที่ 5 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บทที่ 6 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชามานิตกัมพูชา
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163146342 (PDF) 0Bytes 434 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
จากการที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายในรายวิชา สส.332 การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. 2552
e-books(PDF)
340.00 บาท
340.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด