ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก และการใช้ประโยชน์ (PDF)การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก และการใช้ประโยชน์ (PDF)การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก และการใช้ประโยชน์ (PDF)

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก และการใช้ประโยชน์ (PDF)

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและการใช้ประโยชน์ โดยเน้นชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ข้อมูลในหนังสือได้รวบรวมจากตำรา หนังสือ วารสารการวิจัย
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
150.00 บาท
135.00 บาท
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก และการใช้ประโยชน์ (PDF)
สารบัญ
1. บทนำ
2. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก
4. การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเล็กต่อมนุษย์และสัตว์
5. การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเล็กด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
6. การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเล็กด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและการใช้ประโยชน์ โดยเน้นชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ข้อมูลในหนังสือได้รวบรวมจากตำรา หนังสือ วารสารการวิจัย รวมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยโดยผู้เขียนที่ได้ทำมานานกว่า 25 ปี ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาหร่ายขนาดเล็ก, การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก, วิธีเก็บเกี่ยว, ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยง และการนำสาหร่ายขนาดเล็กไปใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์และ
สัตว์ การนำสาหร่ายขนาดเล็กไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานโดยเฉพาะผลิตไบโอดีเซล และการนำสาหร่ายขนาดเล็กไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังได้รวบรวมองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานศึกษาวิจัยของผู้เขียนทั้งด้านการทำเครื่องดื่มอะมิโน สบู่ และการทำเม็ดวุ้นสาหร่ายขนาดเล็ก รวมถึงวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบมหมวลโดยเสริมด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้สนใจ โดยวัตถุประสงค์หลักของหนังสือคือเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา “การใช้ประโยชน์จากสาหร่าย” และเพื่อเป็นแนวทางในการทำปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รวมถึงเป็นแนวทางในการทำวิจัยสำหรับนักวิจัย จึงได้จัดทำในรูปแบบที่ให้ผู้อ่านมีความรู้และประยุกต์ใช้ในการวางแผนการวิจัยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยได้แสดงตัวอย่างผลงานวิจัยการวิจารณ์และการสรุปผล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165770095 (PDF) 0Bytes 263 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, สถาบัน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและการใช้ประโยชน์ โดยเน้นชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ข้อมูลในหนังสือได้รวบรวมจากตำรา หนังสือ วารสารการวิจัย
e-books(PDF)
150.00 บาท
135.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด