ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP (PDF)
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP (PDF)การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP (PDF)การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP (PDF)

การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP (PDF)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และภาษาพี เอช พี เกี่ยวกับตัวแปร การกำหนดตัวแปร การใช้คำสั่งของโปรแกรม ฟังก์ชัน การติดต่อฐานข้อมูล การนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
120.00 บาท
114.00 บาท
e-books(PDF)?
108.00 บาท
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP" เล่มนี้ มีเนื้อหาส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการเขียนโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม Webserver PHP เบื้องต้น ตัวแปรและค่าคงที่   ตัวดำเนินการและนิพจน์ใน PHP คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขและคำสั่งทำซ้ำ ฟังก์ชันของ PHP และการติดต่อฐานข้อมูลในภาษา PHP โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ
บทที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรม
บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม Webserver
บทที่ 3 PHP เบื้องต้น
บทที่ 4 ตัวแปรและค่าคงที่
บทที่ 5 ตัวดำเนินการและนิพจน์ใน PHP
บทที่ 6 คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขและคำสั่งทำซ้ำ
บทที่ 7 ฟังก์ชันของ PHP
บทที่ 8 การติดต่อฐานข้อมูลในภาษา PHP
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 6660000003049 (PDF) 0Bytes 288 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :