ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
การเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : Computer Programming (รหัส 3204-2007)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : Computer Programming (รหัส 3204-2007)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
170.00 บาท
153.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง?
85.00 บาท
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : Computer Programming (รหัส 3204-2007)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   รหัส 3204-2007" ได้รับการเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    สำหรับหนังสือเล่มนี้ได้เลือกใช้ชุดซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Studio Express 2015 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ทางบริษัทไมโคซอฟท์เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ภายในเล่มยังสาธิตวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม และวิธีการติดตั้งใช้งาน รวมถึงการตั้งค่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จำเป็น   ที่สำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้จัดเตรียมเนื้อหาเพื่อตอบสนองผู้เริ่มต้นฝึกหัดเขียนโปรแกรมไว้เป็นอย่างดี   มีตัวอย่างโปรแกรมไว้ฝึกเขียนตาม โดยได้ลำดับเนื้อหาจากง่ายแล้วค่อยๆ เข้มข้นขึ้น จนกระทั่งมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมขั้นต้น จนถึงการเขียนโปรแกรมในระดับจัดการแฟ้มข้อมูล ผ่านกรณีศึกษาที่ทำให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงแนวคิด และนำไปประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจได้ต่อไป
สารบัญ
บทที่ 1 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Express 2015 และการใช้งานเบื้องต้น
บทที่ 3 การป้อนข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล
บทที่ 4 ชนิดข้อมูล การประกาศตัวแปร และการเขียนโค้ดเบื้องต้น
บทที่ 5 โครงสร้างโปรแกรมแบบทางเลือก
บทที่ 6 โครงสร้างโปรแกรมแบบวนซ้ำ และการใช้คอนโทรล Timer
บทที่ 7 ฟังก์ชัน/คลาสอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล
บทที่ 8 อาร์เรย์และโปรแกรมย่อย
บทที่ 9 พื้นฐานการจัดการแฟ้มข้อมูลและการจัดการกับเครื่องพิมพ์

- กรณีศึกษา : การพัฒนาโปรแกรมขายสินค้าให้กับร้าน Computer Hardware Shop
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160828722 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :