ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ชวนช็อป Back to school แบบคูลคูล โปรจัดเต็มต้อนรับเปิดเทอม เริ่มวันนี้ - 15 ก.ค. 63 คลิก
ทั่วไป
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2 (PDF)
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2 (PDF)การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2 (PDF)การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2 (PDF)

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2 (PDF)

 
e-books(PDF)?
165.00 บาท
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2 (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
กล่าวถึงการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดประเภทต่างๆ ตามลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการผลิต ได้แก่ แม่พิมพ์ฉีดแบบพลิตส์ แม่พิมพ์ฉีดแบบใช้ส่วนเบ้าและส่วนคอร์ด้านข้าง แม่พิมพ์ฉีดชิ้นงานมีอันเดอร์คัตภายใน แม่พิมพ์ฉีดสำหรับชิ้นงานเกลียว แม่พิมพ์ฉีดแบบหลายช่องเปิด แม่พิมพ์ฉีดแบบปราศจากรูวิ่ง โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของลักษณะชิ้นงาน หลักการทำงานของแม่พิมพ์ ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ ตลอดจนตัวอย่างการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด พร้อมทั้งคำถามทบทวนความเข้าใจในแต่ละบท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840013309 (PDF) 0Bytes 317 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :