ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
การออกแบบระบบไฟฟ้า

การออกแบบระบบไฟฟ้า

เหมาะสำหรับ วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าและผู้สนใจ เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 2564
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
550.00 บาท
495.00 บาท
e-books(PDF) ?
398.65 บาท
การออกแบบระบบไฟฟ้า
เนื้อหาโดยสังเขป
    การออกแบบระบบไฟฟ้าให้ได้ดีนั้น มีปัจจัยที่จำเป็นต้องคำนึงคือ ระบบมีความปลอดภัย ระบบมีความน่าเชื่อถือได้ดี ระบบง่ายต่อการใช้งาน ระบบมีความสม่ำเสมอของแรงดัน ระบบง่ายต่อการบำรุงรักษา ระบบมีความคล่องตัวต่อการเพิ่มโหลดในอนาคต และระบบมีราคาพอสมควร

    โดยปัจจัยสิ่งต่างๆ ที่ดีดังกล่าวข้างต้นสามารถอ่านได้จากหนังสือ "การออกแบบระบบไฟฟ้า" เล่มนี้ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่และมีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน โดยผู้เขียนได้เลือกใช้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ ยังเหมาะที่จะเป็นคู่มือสำหรับนำไปใช้งานเมื่อออกภาคสนามงานการติดตั้งทางไฟฟ้า
สารบัญ
บทที่ 1 การวางแผนสำหรับระบบไฟฟ้า
บทที่ 2 ระบบการบริการไฟฟ้า
บทที่ 3 สายป้อน และวงจรย่อย
บทที่ 4 การต่อลงดิน
บทที่ 5 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย
บทที่ 6 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารพาณิชย์
บทที่ 7 อาคารชุด อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
บทที่ 8 การติดตั้งระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำ อ่างน้ำแร่ อ่านน้ำร้อน
บทที่ 9 สายสำหรับวงจรมอเตอร์
บทที่ 10 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
บทที่ 11 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโรงแรมอุตสาหกรรม
บทที่ 12 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับภัตตาคาร
บทที่ 13 การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160846061 (ปกอ่อน) 696 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 65 มม.
น้ำหนัก: 1055 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :