ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ทั่วไป
การออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบฯ +CD

การออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบฯ +CD

 
หนังสือ
370.00 บาท
351.50 บาท
การออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบฯ +CD
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ให้ท่านนำการออกแบบการสอนไปใช้งานทางด้านอีเลิร์นนิงได้อย่างถูกต้องและทำให้การมองเห็นถึงการนำรูปแบบต่างๆ ของการออกแบบการสอน
สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 e-Learning Model

 • 1.1 Real Classroom

 • 1.2 Virtual Classroom

 • 1.3 e-learning Mdel

 • บทที่ 2 มาตรฐน SCORM และขั้นตอนการส้รางบทเรียน

 • 2.1 เป้าหมายของ SCORM

 • 2.2 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ SCORM

 • 2.3 ภาพรวมของ SCORM 2004

 • บทที่ 3 Intructional Design และเนื้อหาบทเรียน

 • 3.1 การเรียนรู้และการสอน

 • 3.2 แนวทาง Constructivist และ Instructional Design

 • 3.3 Instructional Design

 • บทที่ 4 การนำ ISD ไปใช้ในทางปฏิบัติ

 • 4.1 จุดมุ่งหมายที่ยึดตามแนวคิดของบลูม

 • 4.2จุดมุ่งหมายที่ยึดตามแนวคิดของกาเย่
  ฯลฯ
 • รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9749447638 (ปกอ่อน) 256 หน้า
  ขนาดรูปเล่ม: 165 x 236 x 12 มม.
  น้ำหนัก: 560 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
  สำนักพิมพ์ดิจิเทนต์, บจก.
  เดือนปีที่พิมพ์: 08/2006
  ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
  ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
  สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
  ปกพับ สันบุบ ขาด
  ลดราคา 20%
  สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
  ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
  ลดราคา 30%
  สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
  แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
  ลดราคา 50%
  สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
  อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
  ลดราคา 70%
  (ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
  จาก :
  ถึง :
  หัวเรื่อง :
   
  หนังสือ
  370.00 บาท
  351.50 บาท
  facebook twitter g+ se-ed.com
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4