ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
การควบคุมคุณภาพ
การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง (PDF)
การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง (PDF)การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง (PDF)การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง (PDF)

การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง (PDF)

TQM Living Handbook ภาคเก้า
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
e-books(PDF)?
249.00 บาท
การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถนำ TQM มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับกระบวนการนำ TQM มาใช้ในองค์กร 5 ระยะ พร้อมเรียนรู้สาระสำคัญในแต่ละระยะ รวมถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม   TQM ในแต่ละระยะ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนำ TQM เข้ามาใช้ ตำราเล่มนี้จะช่วยท่านได้มาก ในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง การจัดทำแผนส่งเสริม TQM และการส่งเสริม TQM ให้ถูกแนวทางและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะในระยะวางรากฐานของ TQM ในช่วง 2 ปีแรก

    สำหรับผู้ที่กำลังนำ TQM เข้ามาใช้ หรือ ได้นำ TQM มาใช้นานแล้ว ตำราเล่มนี้จะช่วยท่านมากในการทบทวนว่า ท่านได้เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ เดินมาได้ไกลแค่ไหนแล้ว ถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือยัง และมีเรื่องของ TQM ที่ท่านยังไม่เข้าใจ ยังไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้หลงเหลืออยู่หรือไม่ ตลอดจนวิธีการส่งเสริม TQM ของท่าน ทำให้ TQM แสดงศักยภาพของออกมาได้อย่างเต็มที่
สารบัญ
1. ความสำคัญของการนำ TQM มาใช้และปัจจัยแห่งความสำเร็จ
2. กระบวนการส่งเสริม TQM กับ 5 ระยะของการส่งเสริม TQM
3. การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงก่อนออกเดินทาง
4. หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง TQM ระยะวางรากฐาน
5. หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM หลังระยะวางรากฐาน
6. การประเมินระดับความสำเร็จในการนำ TQM เข้ามาใช้
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840058058 (PDF) 0Bytes 112 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :