ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อุดมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคต่างๆ รวมถึงเรื่องงานวิจัยในเรื่องการใช้เทคนิคต่างๆ ในการทำงานในองค์กรฝนประเทศไทย
หนังสือ
270.00 บาท
256.50 บาท
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เนื้อหาโดยสังเขป
    "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ" เล่มนี้ แต่งขึ้นจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัย รวมถึงประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งมีความสนใจในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและได้เป็นผู้สอนวิชานี้ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เนื้อหาในเล่มอธิบายถึงแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคต่างๆ อาทิ โปรแกรมเชิงเส้น แบบจำลองแถวการรอคอย การจัดการโครงการ การวิเคราะห์การตัดสินใจ ทฤษฎีเกม และโปรแกรมเชิงพลวัต รวมถึงเรื่องงานวิจัยในเรื่องการใช้เทคนิคต่างๆ ในการทำงานในองค์กรในประเทศไทย
สารบัญ
บทที่ 1 การตัดสินใจโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
บทที่ 2 การใช้โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ในการใช้โปรแกรมเชิงเส้น
บทที่ 4 การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในกรณีที่คำตอบเป็นจำนวนเต็ม
บทที่ 5 การใช้โปรกรมเชิงเส้นในกรณีที่มีหลายวัตถุประสงค์
บทที่ 6 แบบจำลองแถวการรอคอย
บทที่ 7 การจัดการโครงการ
บทที่ 8 การวิเคระห์การตัดสินใจ
บทที่ 9 ทฤษฎีเกม
บทที่ 10 โปรแกรมเชิงพลวัต
บทที่ 11 งานวิจัยเรื่องการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณในประเทศไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163050915 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :