ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) (PDF)
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) (PDF)การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) (PDF)การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) (PDF)

การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) (PDF)

เป็นศาสตร์การคำนวณที่ผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
300.00 บาท
285.00 บาท
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) เป็นศาสตร์การคำนวณที่ผสมผสานศาสตร์อื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อเสนอทางเลือกและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เราสามารถนำการวิจัยดำเนินงานไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่อง ตั้งแต่การตัดสินใจทั่วไปในชีวิตประจำวัน การตัดสินใจเชิงเทคนิค ไปจนถึงการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีมูลค่าหลายล้านบาท
การวิจัยดำเนินงานจึงนับได้ว่าเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ขนานแท้ เป็นวิชาที่เรียนกันทั้งในคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะอื่นๆ ที่เห็นประโยชน์ของการวิจัยดำเนินงาน
หนังสือการวิจัยดำเนินงานเล่มนี้ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมุ่งหวังจะอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเทคนิคการวิจัยดำเนินงานหลักด้วยภาษาง่ายๆ สามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างจำนวนมาก ทั้งการคำนวณด้วยมือและด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้จริงกับงานด้านต่างๆ
สารบัญ
บทที่ 1 แบบจาลองการตัดสินใจ
บทที่ 2 กาหนดการเชิงเส้น
บทที่ 3 วิธีตารางซิมเพล็กซ์
บทที่ 4 ปัญหาการขนส่งและการมอบหมายงาน
บทที่ 5 กราฟและโครงข่าย
บทที่ 6 แบบจา ลองสินค้าคงคลัง
เฉลยแบบฝึกหัด
บรรณานุกรม
ดรรชนี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167407081 (PDF) 0Bytes 363 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, สถาบัน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เป็นศาสตร์การคำนวณที่ผสมผสานความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
e-books(PDF)
300.00 บาท
285.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด