ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
โปรโมชั่นเดือน ก.พ. 63 : สนพ.นาคา ราคาพิเศษ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 63 คลิก ฟิตสมองก่อนสอบ เพียงซื้อ หนังสือ สนพ.เอ็มไอเอสที่ร่วมรายการ รับฟรี Synonyms & Antonyms Vocabulary มูลค่า 45 บาท คลิก
การจัดการการผลิต
การวางแผนและควบคุมการผลิต (PDF)
การวางแผนและควบคุมการผลิต (PDF)การวางแผนและควบคุมการผลิต (PDF)การวางแผนและควบคุมการผลิต (PDF)

การวางแผนและควบคุมการผลิต (PDF)

 
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
e-books(PDF)?
279.00 บาท
การวางแผนและควบคุมการผลิต (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
      หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 8บทซึ่งผู้เขียนได้จัดเรียงหัวข้อเรื่องของแต่ละบทไว้ตามลำดับก่อนหลังทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะศึกษาด้วยตนเองก็ตาม เนื้อหาของหนังสือจะครอบคลุมเกี่ยวกับระบบการผลิต ชนิดและหน้าที่ของการวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิตและจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิต การวางแผนการผลิตสมัยใหม่ (JIT & TOC) ระบบการประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต การจัดลำดับงานและตารางการผลิต และในบทสุดท้ายจะกล่าวถึงการวางแผนและควบคุมโครงการ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840011763 (PDF) 0Bytes 529 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :