ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ทั่วไป

การวัดละเอียด

คู่มือการวัดขั้นพื้นฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรม
หนังสือ
155.00 บาท
139.50 บาท
e-books(PDF) ?
110.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวัดละเอียด" เป็นการรวมความรู้พื้นฐานของเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล โดยเฉพาะเรื่องของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา อธิบายหลักการใช้ วิธีการอ่านค่าโดยละเอียด ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดละเอียด
บทที่ 2 เครื่องมือวัดที่มีขีดมาตรา
บทที่ 3 เครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาด
บทที่ 4 เครื่องมือวัดแบบเลื่อนได้ที่มีขีดมาตรา
บทที่ 5 เครื่องมือวัดมุม
บทที่ 6 เครื่องมือวัดและตรวจสอบความหยาบผิว
บทที่ 7 เรื่องมือวัดและตรวจสอบแบบค่าคงที่
บทที่ 8 เครื่องมือวัดตรววจสอบเกลียว
บทที่ 9 เครื่องมืวัดขนาดด้วยการเเปรียบเทียบ
คำนิยม
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม อาจารย์อำพัน เมธนาวิน ที่มีความเพียรพยายามในการจัดทำหนังสือ "การวัดละเอียด" จนเสร็จสมบูรณ์ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา ตลอดไปนายอุดม ไชยเดชาธร- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีกับหนังสือเล่มนี้ ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร พร้อมทั้งแบบฝึกหัดที่จะใช้ให้เกิดทักษะ เหมาะที่จะเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนายปิยชาติ จันทสังข์- ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160801046 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 14 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
คู่มือการวัดขั้นพื้นฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรม
หนังสือ
155.00 บาท
139.50 บาท
e-books(PDF)
110.00 บาท
110.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4