ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การสื่อสาร
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) (PDF)
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) (PDF)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) (PDF)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) (PDF)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) (PDF)

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอเทคโนโลยีด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับข้อควรรู้ในด้านกฎหมาย องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
180.00 บาท
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
ในยุคปัจจุบันของการเชื่อมต่อระหว่างกันของโลกอินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค 5G & IoT และการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 มีผลกระทบอย่างมากต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การยอมรับและการพึ่งพาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะกำหนดพฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อไปในโลกหลังการระบาดใหญ่ หรือชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แม้ว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะก่อให้เกิดประโยชน์และโอกาสมากมาย แต่ก็มีด้านมืดสำหรับตลาดดิจิทัลนี้เช่นกัน เช่นการฉ้อโกงและการหลอกลวง การละเมิดข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอเทคโนโลยีด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับข้อควรรู้ในด้านกฎหมาย องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมทั้งภัยด้านไซเบอร์ (Cyber) ต่างๆ ที่มาพร้อมกับความเจริญในด้านเทคโนโลยี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163381880 (PDF) 0Bytes 217 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, สถาบัน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอเทคโนโลยีด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับข้อควรรู้ในด้านกฎหมาย องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
e-books(PDF)
180.00 บาท
180.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด