ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง: แนวคิดสู่การปฏิบัติ (PDF)
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง: แนวคิดสู่การปฏิบัติ (PDF)การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง: แนวคิดสู่การปฏิบัติ (PDF)การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง: แนวคิดสู่การปฏิบัติ (PDF)

การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง: แนวคิดสู่การปฏิบัติ (PDF)

ความเจ็บป่วยเรื้อรังถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติสำหรับเด็กและครอบครัวการพยาบาลเด็กปวยโรคเรื้อรังจึงมีเป้าหมายให้เด็กและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตในชุมชนใกล้เคียงกับภาว:ปกติมากที่สุด
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
300.00 บาท
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง: แนวคิดสู่การปฏิบัติ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
       ความเจ็บป่วยเรื้อรังถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติสำหรับเด็กและครอบครัวการพยาบาลเด็กปวยโรคเรื้อรังจึงมีเป้าหมายให้เด็กและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตในชุมชนใกล้เคียงกับภาว:ปกติมากที่สุด เพื่อช่วยให้เด็กป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวสามารถเผชิญกับวิกฤตต่าง   ที่เกิดจากการดำเนินของโรค การรักษาพยาบาลที่ได้รับ สภาพของชุมชนและสั่งคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนใด้เรียบเรียงขึ้นจากการประสบการณ์ในการสอน การวิจัย รวมถึงการค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา หลักฐานเชิงประจักษ์และบทความงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศผสมผสานประสบการณ์ตรงที่ได้จากการดูแลเด็กป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัว เพื่อที่จะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ
สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดการพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัว
บทที่ 2 การพยาบาลเด็กโรคเรื้อรังโดยใช้กระบวนการพยาบาล
บทที่ 3 การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังในชุุมชน
บทที่ 4 การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังแบบประคับประคอง
บทที่ 5 ประเด็นและแนวโน้มในการดูแลเด็กป่วยโรคเรื้อรังในศตวรรษที่ 21
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700574 (PDF) 0Bytes 172 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ความเจ็บป่วยเรื้อรังถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติสำหรับเด็กและครอบครัวการพยาบาลเด็กปวยโรคเรื้อรังจึงมีเป้าหมายให้เด็กและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตในชุมชนใกล้เคียงกับภาว:ปกติมากที่สุด
e-books(PDF)
300.00 บาท
300.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด