ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
อุดมศึกษา
การประยุกต์ใช้ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (PDF)
การประยุกต์ใช้ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (PDF)การประยุกต์ใช้ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (PDF)การประยุกต์ใช้ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (PDF)

การประยุกต์ใช้ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (PDF)

 
e-books(PDF)?
245.00 บาท
การประยุกต์ใช้ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้เขียนในการออกแบบและพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) ซึ่งครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้งาน โดยความมุ่งมั่นของผู้เขียนที่อยากให้หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522700012930 (PDF) 0Bytes 411 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :