ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
การบริหารการศึกษาและการจัดการ
การปฎิรูปการศึกษาไทย

การปฎิรูปการศึกษาไทย

 
หนังสือ
60.00 บาท
57.00 บาท
การปฎิรูปการศึกษาไทย
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือการปฏิรูปการศึกษไทยเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย   และความเสมอภาคทางการศึกษา   โดยได้จัดทำในรูปของปัญหาถาม-ตอบเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษาไทย   ในเรื่อง ความเป็นมาของการปฏิรูปการศึกษา   กรอบแนวคิดสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา    ทำไมต้องมีการปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปอย่างไร   เป็นต้น   
สารบัญ
1.ความเป็นมาของการปฏิรูปการศึกษา
2.ความหมายของการปฏิรูปการศึกษา
3.กรอบแนวคิดสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา
4.ทำไมต้องมีการปฏิรูปการศึกษา
5.เป้าหมายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
6.ปฏิรูปการศึกษาจะต้องปฏิรูปอย่างไร
7.สิ่งที่จะได้รับจากการปฏิรูปการศึกษา
8.เงื่อนไขแห่งความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา
9.ความเห็นจากการทำประชาพิจารณ์การปฏิรูปการศึกษา
10.สาระสำคัญของกฎหมายหลักปฏิรูปการศึกษา
11.สรุปรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษา สปศ.
12.สาระสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา
13.สรุปปัญหาถาม-ตอบเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
14.สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาของชาติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749044428 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 183 x 4 มม.
น้ำหนัก: 95 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ดวงแก้ว, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2002
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
60.00 บาท
57.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4