ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
การบัญชีต้นทุน : Cost Accounting 5th Edition (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

การบัญชีต้นทุน : Cost Accounting 5th Edition (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

"แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี" เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
375.00 บาท
356.25 บาท
การบัญชีต้นทุน : Cost Accounting 5th Edition (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
เนื้อหาโดยสังเขป
    การศึกษาวิชา "การบัญชีต้นทุน" ในปัจจุบันได้รับความสนใจและการยอมรับจากนักศึกษาทางการบัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกร และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพราะการพัฒนาวิชาการบัญชีต้นทุนได้ขยายวงกว้างออกไป ให้สามารถประยุกต์กับธุรกิจหรือหน่วยงานทุก ๆ ประเภทไม่เพียงแต่ธุรกิจที่ผลิตสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจบริการ ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน

    โดยแนวทางในการศึกษาได้แบ่งวิชาการบัญชีต้นทุนออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรกจะเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวที่การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และหลักการบันทึกบัญชีต้นทุนในระบบบัญชีต่าง ๆ สำหรับอีกส่วนนั้นจะเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร เช่น เพื่อการวางแผนและควบคุม เพื่อการตัดสินใจและปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน 

    โดยหนังสือ "การบัญชีต้นทุน : Cost Accounting 5th Edition (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)" เล่มนี้ จะมุ่งเน้นไปในส่วนที่ 1 ของการศึกษาวิชาการบัญชีต้นทุน โดยได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และหลักการบันทึก บัญชีที่ถูกต้อง เพื่อจะให้นักศึกษา ผู้บริหาร วิศวกร หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและต้องการศึกษาวิชาการ บัญชีต้นทุน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์จริงต่าง ๆ ได้
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
บทที่ 2 ระบบบัญชีต้นทุนและงบการเงิน
บทที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
บทที่ 4 การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน
บทที่ 5 การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตและระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
บทที่ 6 การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
บทที่ 7 การบัญชีต้นทุนกระบวนการ
บทที่ 8 การบัญชีต้นทุนกระบวนการ (ต่อ)
บทที่ 9 การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
บทที่ 10 การบัญชีและการตัดสินใจ : ผลิตภัณฑ์ร่วม-ผลิตภัณฑ์พลอยได้
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786166080629 (ปกอ่อน) 490 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
"แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี" เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ
375.00 บาท
356.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด