ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การบริหารการศึกษาและการจัดการ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการนำไปใช้สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
300.00 บาท
285.00 บาท
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เนื้อหาโดยสังเขป
    ในการบริหารจัดการศึกษา หัวใจสำคัญคือหลักสูตรสถานศึกษาที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถ และความประพฤติที่ดีงาม เป็นแนวทางสำหรับผู้สอนในการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการนำไปใช้สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
บทที่ 3 นวัตกรรมหลักสูตรศตวรรษที่ 21
บทที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
บทที่ 5 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้
บทที่ 7 การประเมินหลักสูตร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740341192 (ปกอ่อน) 174 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการนำไปใช้สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
หนังสือ
300.00 บาท
285.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด