ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
การตลาด
การบริหารจัดการการตลาด : Marketing Management

การบริหารจัดการการตลาด : Marketing Management

หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยความมุ่งมั่นของผู้เขียนเพื่อให้ใช้เป็นตำราสอนที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับวิชาการบริหารจัดการการตลาด...
หนังสือ
390.00 บาท
370.50 บาท
การบริหารจัดการการตลาด : Marketing Management
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การบริหารจัดการการตลาด" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับรากฐานของกลยุทธ์ทางการตลาด แผนและกลยุทธ์ การเขียนแผนการตลาด พฤติกรรมการซื้อแบบต่างๆ การแบ่งส่วนการตลาด ข้อมูลการตลาดและการวิจัยการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย
สารบัญ
ส่วนที่ 1 การทำความเข้าใจการบริหารจัดการการตลาด
- บทที่ 1 รากฐานของกลยุทธ์ทางการตลาด
- บทที่ 2 แกนหลักแนวความคิดทางการตลาด
- บทที่ 3 แผนและกลยุทธ์ทางการตลาด
- บทที่ 4 การเขียนแผนการตลาด

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
- บทที่ 5 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
- บทที่ 6 พฤติกรรมการซื้อของตลาดธุรกิจ
- บทที่ 7 การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งจุดยืนของผลิตภัณฑ์
- บทที่ 8 ข้อมูลการตลาดและการวิจัยการตลาด
- บทที่ 9 สิ่งแวดล้อมทางการตลาด

ส่วนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
- บทที่ 10 การแข่งขัน
- บทที่ 11 แนวความคิดผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์
- บทที่ 12 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- บทที่ 13 การตลาดด้านการบริการ
- บทที่ 14 การพัฒนากลยุทธ์การตั้งราคา
- บทที่ 15 การบริหารจัดการช่องทางการตลาด
- บทที่ 16 การบริหารจัดการการค้าปลีก
- บทที่ 17 การค้าส่งและการกระจายตัวสินค้า
- บทที่ 18 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบรวมตัวกันและกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด
ฯลฯ
คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743007156 (ปกอ่อน) 651 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 257 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเคแอนด์เอส โฟโต้สตูดิโอ, หจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยความมุ่งมั่นของผู้เขียนเพื่อให้ใช้เป็นตำราสอนที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับวิชาการบริหารจัดการการตลาด...
หนังสือ
390.00 บาท
370.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4