ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ทั่วไป
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ : International Financial Management

การบริหารการเงินระหว่างประเทศ : International Financial Management

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการ และวิธีการปฎิบัติในการบริหารการเงินธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ทราบถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยง และสามารถหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหาย
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
595.00 บาท
565.25 บาท
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ : International Financial Management
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ปรับปรุงใหม่ เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8/2566 เพื่อประกอบการสอนวิชา "การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Management)" หรือ "การเงินระหว่างประเทศ (International Financial)" สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการและวิธีการปฎิบัติในการบริหารการเงินธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ทราบถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงและสามารถหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายต่อการดำเนินงานของกิจการ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และคาดคะเนแนวโน้มทางเศรษฐกิจ เพื่อตัดสินใจใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
สารบัญ
บทนำ ประเด็นสำคัญของการบริหารการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 1 ระบบการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary System)
บทที่ 2 องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ ( International Financial Organizations)
บทที่ 3 ดุลการชำระเงิน (Balance of Payments)
บทที่ 4 ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Markets)
บทที่ 5 เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ (International Parity Conditions)
บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)
บทที่ 7 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินตราและตราสารสิทธิเงินตรา (Currency Futures and Options)
บทที่ 8 การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรมการค้า (Transaction Exposure)
บทที่ 9 การเปิดรับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operating Exposure)
บทที่ 10 การเปิดรับความเสี่ยงจากการแปลงค่าในงบการเงิน (Translation Exposure)
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786166039665 (ปกอ่อน) 712 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พรชัย ชุณหจินดา, ดร.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการ และวิธีการปฎิบัติในการบริหารการเงินธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ทราบถึงผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยง และสามารถหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหาย
หนังสือ
595.00 บาท
565.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด