ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
หัวหน้างาน ผู้บริหาร
การบริหารการผลิต : Production Management

การบริหารการผลิต : Production Management

ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิส ติกส์
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
การบริหารการผลิต : Production Management
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารการผลิต เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการผลิต การออกเเบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการเเละเทคโนดลยีในการผลิต การวางผังโรงงาน การจัดการโครงการ โลจีสติกส์เเละการจัดการซัพพลายเซน กำลังการผลิตเเละการวางเเผนการผลิตรวม การจัดตารางการผลิต เเละการบริหารการผลิตเเบบทันเวลาพอดี อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างหลากหลาย บทสรุปชัดเจน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำของการบริหารการผลิต
บทที่ 2 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการผลิต
บทที่ 3 การออกเเบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 4 กระบวนการเเละเทคโนดลยีในการผลิต
บทที่ 5 การวางผังโรงงาน
บทที่ 6 การจัดการโครงการ
บทที่ 7 โลจีสติกส์เเละการจัดการซัพพลายเซน
บทที่ 8 กำลังการผลิตเเละการวางเเผนการผลิตรวม
บทที่ 9 การจัดตารางการผลิต
บทที่ 10 การบริหารการผลิตเเบบทันเวลาพอดี
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742800444 (ปกอ่อน) 314 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 257 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2014
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :