ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ทั่วไป
การนำนโยบายไปปฏิบัติ

การนำนโยบายไปปฏิบัติ

 
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้เสนอทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการนำนโยบายไปปฏิบ้ติ ได้แก่ ทฤษฎีบนลงล่าง ทฤษฎีล่างขึ้นบน ทฤษฎีผสม งานวิจัยคลาสสิค การวิจัยในแผนปัจจุบันและการวิจัยของไทย ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอใหม่ ๆ ได้แก่ การวิจัยรุ่นที่สาม การโต้แย้ง ทฤษฎีความร่วมมือตามกระบวนทัศน์การจัดการบ้านเมือง ทฤษฎีกลุ่มและเครือข่าย และการวิจัยแบบแปลความ
สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 2 กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 3 ทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 4 งานวิจัยคลาสสิคของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 5 การวิจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติในปัจจุบัน
บทที่ 6 องค์การและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 7 ระบบความร่วมมือในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 8 การเมืองของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 9 กลุ่มและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 10 ระบบราชการกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ 1970 และเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อทศวรรษ 1980 แต่หลังจากนั้นการศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติของโลกก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนข้อเสนอทางด้านระเบียบวิธีในการวิจัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744522696 (ปกอ่อน) 293 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4