ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
การขยายพันธุ์พืช
การทำไร่อ้อย

การทำไร่อ้อย

คู่มือการปลูกอ้อย เพื่อมือใหม่ ให้ได้ผลผลิตสูง...ปลูกให้ได้ 20 ตันต่อไร่ ขายได้มีกำไร ไม่เสียเปรียบโรงงาน
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
การทำไร่อ้อย
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการทำไร่อ้อยให้ได้ผลผลิตดี เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับประวัติ ถิ่นกำเนิด ส่วนต่างๆ ของอ้อย พันธุ์ ขั้นตอนการทำไร่อ้อย ขั้นตอนการปลูก การบำรุงรักษา การเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการซื้อขายอ้อย ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย
สารบัญ
บทที่ 1 การทำไร่อ้อย
บทที่ 2 ประวัติและถิ่นกำเนิดของอ้อย
บทที่ 3 การผลิตและการตลาดอ้อย
บทที่ 4 ส่วนต่างๆ ข้องต้นอ้อย
บทที่ 5 พันธุ์อ้อย
บทที่ 6 ธรรมชาติของอ้อย
บทที่ 7 ขั้นตอนการทำไร่อ้อย
บทที่ 8 การเลือกพื้นที่ปลูกอ้อยและดินปลูก
บทที่ 9 การเตรียมพื้นที่และการเตรียมดิน
บทที่ 10 พันธุ์ที่จะใช้ปลูกและเตรียมพันธุ์
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743074219 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 207 x 14 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมพืชไร่และพืชพลังงานไทย, สถาบัน
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
คู่มือการปลูกอ้อย เพื่อมือใหม่ ให้ได้ผลผลิตสูง...ปลูกให้ได้ 20 ตันต่อไร่ ขายได้มีกำไร ไม่เสียเปรียบโรงงาน
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4