ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อาชีวศึกษา
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (รหัสวิชา 20104-2005)

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (รหัสวิชา 20104-2005)

ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 628
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
123.00 บาท
110.70 บาท
e-books(PDF) ?
110.70 บาท
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (รหัสวิชา 20104-2005)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือวิชา "การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รหัสวิชา 20104-2005" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย การป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าและระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ชนิดของสายไฟฟ้าและการใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ทั่วไปในการเดินสายไฟฟ้า วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าและระบบสายดิน การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งระบบสื่อสารในอาคาร นอกจากนี้ในทุกบทเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำบท เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
สารบัญ
บทที่ 1 การป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าและระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า
บทที่ 2 ชนิดของสายไฟฟ้าและการใช้งาน
บทที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า
บทที่ 4 วัสดุและอุปกรณ์ทั่วไปในการเดินสายไฟฟ้า
บทที่ 5 วิธีการเดินสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า
บทที่ 6 การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง
บทที่ 7 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าและระบบสายดิน
บทที่ 8 การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
บทที่ 9 การติดตั้งระบบสื่อสารในอาคาร
บรรณานุกรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160843312 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 22 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 628
หนังสือ
123.00 บาท
110.70 บาท
e-books(PDF)
123.00 บาท
110.70 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด