ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก เตรียมสอบ TOPIK อยู่ใช่ไหม จัดโปรนี้เลยคุ้ม คลิก ซื้อหนังสือยกชุด A Place Called Perfect รับฟรี สมุดโน้ต 2 เล่ม คลิก ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
โรค ศัตรูสัตว์
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

รวบรวมขบวนการตรวจสอบ เพื่อบ่งชี้สาเหตุของการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจของสุกร รวมทั้งยังเข้าใจถึงวิธีการควบคุมป้องกันโรค
หนังสือ
120.00 บาท
114.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง?
60.00 บาท
e-books(PDF) ?
84.00 บาท
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
เนื้อหาโดยสังเขป
    โรคระบบทางเดินหายใจในสุกร มักส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกร เช่น การเจริญเติบโตที่ช้าของสุกร ต้นทุนการผลิตสุกรที่สูงขึ้น สิ่งสาคัญประการหนึ่งคือ หากสัตวแพทย์ นักวิชาการ หรือเกษตรกรมีความสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบรอยโรคอย่างสม่าเสมอ รวมถึงเข้าใจถึงสาเหตุของโรค ระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งวิธีการรักษา ควบคุม และป้องกันโรค ได้อย่างเข้าใจและทันท้วงที ปัญหาโรคทางเดินหายใจของสุกรก็จะลดลง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขบวนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบรอยโรค เพื่อบ่งชี้สาเหตุของการเกิดโรค รวมทั้งยังเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ และวิธีการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้าใจ จึงเป็นหนังสือที่น่าติดตามและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงได้อีกด้วย
สารบัญ
- การตรวจปะเมินรอยโรคที่ปอดของสุกรในโรงฆ่าสัตว์
- โรคแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจของสุกรที่มักพบในประเทศไทย
- การควบคุมและป้องกันปัญหาโรคแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจของสุกร
คำนิยม
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์มากสาหรับสัตวแพทย์ สัตวบาล นิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรทั่วไป เนื่องจากเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคสาคัญๆ ที่เป็นปัญหาพื้นฐานในระบบการหายใจ และแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและแนวทางการตรวจสอบโรค การประเมินรอยโรคจากตัวอย่างปอด และการคาดการณ์ถึงผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของสุกรขุน ตลอดจนแนวทางการควบคุมป้องกัน
    -- รองศาสตราจารย์ นายสัตแพทย์ กิจจา อุไรรงค์ --
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746728317 (ปกอ่อน) 99 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 204 x 7 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2013
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :