ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก เตรียมสอบ TOPIK อยู่ใช่ไหม จัดโปรนี้เลยคุ้ม คลิก ซื้อหนังสือยกชุด A Place Called Perfect รับฟรี สมุดโน้ต 2 เล่ม คลิก ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ทั่วไป
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (PDF)Hot!
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (PDF)การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (PDF)การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (PDF)

การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (PDF)

 
หนังสือ
320.00 บาท
288.00 บาท
e-books(PDF)?
229.00 บาท
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด   กระบวนการ   ขั้นตอนวิเคราะห์   การประยุกต์ใช้   และกรณีศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัยและประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์แผนนำทาง (Roadmap) ในหลายรูปแบบให้กับองค์กรต่างๆ   โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ   ภาคที่ 1-กรอบแนวคิดการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนยี, ภาคที่ 2-กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี, ภาคที่ 3-การวางแผนนำเอากระบวนการทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในองค์กร   และภาคที่ 4-ตัวอย่างการวิเคราะห์จัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี    โดยที่เนื้อหาแต่ละภาคประกอบด้วยบทย่อยๆ และมุ่งเน้นที่การพัฒนาจากทักษะการคิดวิเคราะห์ไปสู่การนำไปปฏิบัติจริง   และได้รวบรวมกรณีศึกษาตัวอย่างที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่แตกต่างกัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์,   สถาบันการเงินเพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด, บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่น, หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ธุรกิจอาหารจานด่วน เป็นต้น
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832569 (PDF) 0Bytes 248 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :