ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
หัวหน้างาน ผู้บริหาร
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์, การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม...
หนังสือ
230.00 บาท
207.00 บาท
e-books(PDF) ?
160.00 บาท
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
เนื้อหาโดยสังเขป
    "การจัดการเชิงกลยุทธ์" เป็นศาสตร์และศิลป์สำคัญ ที่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคคลที่ต้องการประสบความสำเร็จ จะต้องศึกษาและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดย "การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นการปูสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้บริหาร ได้เข้าใจเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้วยการเรียนรู้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการวิเคราะห์ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการและประยุกต์ใช้งานต่อไป
สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บทที่ 2 หลักการพื้นฐานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
บทที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
บทที่ 5 Michael E. Porter กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
บทที่ 6 Benchmarking การเทียบเคียงแข่งดีเพื่อความเป็นเลิศของกิจการ
บทที่ 7 การกำหนดกลยุทธ์
บทที่ 8 กลยุทธ์เพื่ออนาคตสำหรับองค์การในโลกสมัยใหม่
บทที่ 9 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
บทที่ 10 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
บทที่ 11 การควบคุมกลยุทธ์
บทที่ 12 การควบคุมดุลยภาพในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การด้วย Balanced Scorecard
บทที่ 13 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับการแข่งขันระดับโลก
บทที่ 14 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742128333 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 241 x 19 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์, การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม...
หนังสือ
230.00 บาท
207.00 บาท
e-books(PDF)
160.00 บาท
160.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4