ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การจัดการการผลิต
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ : Production and Operations Management

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ : Production and Operations Management

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ ถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจ ซึ่งนับวันการแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
375.00 บาท
356.25 บาท
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ : Production and Operations Management
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ" เล่มนี้ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและการปฏิบัติการ ระบบการผลิตการวางกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติการธุรกิจระดับโลก การจัดการโครงการ การพยากรณ์ความต้องการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การควบคุมต้นทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง สิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยในการผลิต การออกแบบงาน การจัดการใซ่อุปทาน และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ในการผลิต

    หนังสือเล่มนี้ได้จากการศึกษาค้นคว้าตำรา หนังสือ งานวิจัย คู่มือต่าง ๆ และจากประสบการณ์ตรงจากการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง นำมาเรียบเรียงเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจและปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย คู่มือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการการปฏิบัติการและผลิตภาพ
บทที่ 2 กลยุทธ์การปฏิบัติการในธุรกิจระดับโลก
บทที่ 3 การจัดการโครงการ
บทที่ 4 การพยากรณ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 6 การจัดการคุณภาพ
บทที่ 7 กลยุทธกระบวนการและการวางแผนกำลังการผลิต
บทที่ 8 กลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้ง
บทที่ 9 กลยุทธ์การวางผังสถานประกอบการ
บทที่ 10 ทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบงาน
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165827416 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 180 x 245 x 8 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปิยฉัตร บูระวัฒน์, ผศ.ดร.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2021
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :