ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
การจัดการการผลิต

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกธุรกิจซึ่งนับวันการแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
หนังสือ
260.00 บาท
234.00 บาท
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในศาสตร์นี้ได้รับความเข้าใจอย่างครอบคลุมทั่วทุกมุมมอง โดยใช้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายและตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การนำเสนอเทคนิคการจัดการการปฏิบัติการสมัยใหม่ พร้อมทั้งอธิบายทฤษฎีและหลักการเดิมอย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดของหลักการใหม่นั้นอย่างแท้จริง เนื้อหาของแต่ละบทพยายามมุ่งเน้นอยู่บนกลยุทธ์หลักขององค์การ เพื่อให้การตัดสินใจในทุกกิจกรรมของภาคการปฏิบัติการดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของแนวคิดเหล่านั้น และภายในแต่ละบทก็จะมีบทความที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ศึกษาได้อ่านทำความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
สารบัญ
ส่วนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของการจัดการการปฏิบัติการ
- บทที่ 1 การจัดการการปฏิบัติการและผลิตภาพ
- บทที่ 2 กลยุทธ์การปฏิบัติการในธุรกิจระดับโลก
- บทที่ 3 การจัดการโครงการ
- บทที่ 4 การพยากรณ์

ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการปฏิบัติการ
- บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
- บทที่ 6 การจัดการคุณภาพ
- บทที่ 7 กลยุทธ์กระบวนการและการวางแผนกำลังการผลิต
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 การจัดการระบบการปฏิบัติการ
- บทที่ 11 การจัดการโซ่อุปทาน
- บทที่ 12 การจัดการสินค้าคงคลัง
- บทที่ 13 การวางแผนการปฏิบัติการรวม
ฯลฯ
คำนิยม
การมีหนังสือที่มีคุณภาพมาตรฐานโลกเป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของวิชา ถือได้ว่าเป็นปัจจัยประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการยกมาตรฐานคุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัย การที่คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมมือกันแปลหนังสือเล่มที่ใช้เป็นตำราสำคัญในมหาวิทยาลัยทั่วโลกนอกเหนือจากตำราที่มีการเขียนในมหาวิทยาลัยกันอยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ผมขอแสดงความชื่นชมในความบากบั่น มุ่งมั่นผลิตหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในบ้านเราที่เรียนวิชาเหล่านี้ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ- อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747513387 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 254 x 18 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: /2008
ชื่อเรื่องต้นฉบับOperations Management
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ: Pearson Education, Inc.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกธุรกิจซึ่งนับวันการแข่งขันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
หนังสือ
260.00 บาท
234.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4