ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประวัติศาสตร์ประเทศไทย
กษัตริย์ & กล้อง (ปกแข็ง)

กษัตริย์ & กล้อง (ปกแข็ง)

ประวัติการถ่ายภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2388-2534
หนังสือ
1,000.00 บาท
950.00 บาท
กษัตริย์ & กล้อง (ปกแข็ง)
เนื้อหาโดยสังเขป
   หนังสือที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประวัติการถ่ายภาพในประเทศไทย นับแต่ พ.ศ. 2388 ถึง 2534 อย่างละเอียดลึกซึ้ง จากข้อมูลซึ่งผ่านการศึกษาวิจัยและเรียบเรียงมาแล้วเป็นอย่างดีโดย "ศาสตราจารย์ ศักดา ศิริพันธุ์" ตั้งแต่วิวัฒนาการการถ่ายภาพยุคแรกของโลก จนถึงกำเนิดการถ่ายภาพในประเทศไทย นับแต่สมัย "รัชกาลที่ 4" ซึ่งมีการนำกล้องถ่ายรูปเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และความรู้เรื่องการถ่ายภาพได้แพร่กระจายไปสู่ภูมิภาค ทำให้เกิดนักถ่ายรูปมือสมัครเล่นขึ้นจำนวนมาก ในช่วงรัชกาลที่ 5

    แม้ในสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลที่ 7 ทั้งสองพระองค์ ก็ยังทรงสืบทอดและพัฒนาการถ่ายรูปเรื่อยมา โดยใช้กล้องบันทึกการเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎร พร้อมทั้งมีร้านถ่ายรูปสำคัญๆ เกิดขึ้นมากมาย จนในยุครัชกาลที่ 9 การถ่ายภาพก็เจริญรุ่งเรือง เนื่องจากพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในการถ่ายถาพเชิงศิลปะ และการถ่ายภาพเพื่อบันทึกความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ตลอดจนมีองค์กร สมาคม รวมถึงโรงเรียน และสื่อต่างๆ เผยแพร่ความรู้ด้านการถ่ายภาพจนกว้างไกล และเข้าถึงประชนชนทั่วไป

    ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เขียนยังได้นำเสนอบทสรุปถึงวิวัฒนาการการถ่ายภาพในประเทศไทย พร้อมทั้งวิเคราะห์ธุรกิจการถ่ายภาพตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และนำเสนอแนวโน้มการถ่ายภาพในอนาคตให้ได้ศึกษากันอีกด้วย สำหรับผู้ที่กำลังเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพ หรือสนใจเรื่องราวของการถ่ายภาพ หนังสือเล่มนี้จะเป็นข้อมูลให้คุณใช้อ้างอิงในการศึกษาหาความรู้ ด้านประวัติการถ่ายภาพในไทยได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
- ประวัติการถ่ายภาพยุคแรกของโลก
- กำเนิดการถ่ายภาพในประเทศไทย การพัฒนาและพระบรมราชูปถัมภ์
- ช่างถ่ายรูปสมัยรัชกาลที่ 4
- ปีทองของการถ่ายรูปสมัยรัชกาลที่ 5
- รัชกาลที่ 6 ทรงสืบทอดและพัฒนาการถ่ายรูป
- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการถ่ายรูป
- ยุคการถ่ายภาพเฟื่องฟูสมัยรัชกาลที่ 9
- บทสรุป
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748878720 (ปกแข็ง) 400 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 294 x 29 มม.
น้ำหนัก: 1625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
เดือนปีที่พิมพ์: 8/1992
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ประวัติการถ่ายภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2388-2534
หนังสือ
1,000.00 บาท
950.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4