ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ขอปรับช่องทางการติดต่อสอบถามลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์เป็นการชั่วคราว โทร. (จ.- ศ. เวลา 08.30 - 17.30 น.) 091-009-2062 / 091-704-6924 / 092-281-4455 / 091-738-6625 / 097-2913076 (ทีมเทคนิค e-book) สัมมนาฟรีมาอีกแล้ว “ย้ายเงินไปต่างประเทศ” อ่านกติกา คลิก เรียนคอร์สการเงินง่ายๆ กับหมอนัท กองทุนรวม 101 คลิก แลกซื้อพรีเมี่ยมแป้งนวล เริ่มต้น 29 บาท เมื่อซื้อครบ 100 บาททุกใบเสร็จ คลิก สินค้า Flash sale ลด 30 % ทุกวัน คลิก เปิดโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุก ราคาพิเศษ 119 บาท ซื้อยกชุดลดเพิ่ม 5 % คลิก
อุดมศึกษา
กลศาสตร์ของแข็ง (ฉบับเสริมประสบการณ์) (PDF)
กลศาสตร์ของแข็ง (ฉบับเสริมประสบการณ์) (PDF)กลศาสตร์ของแข็ง (ฉบับเสริมประสบการณ์) (PDF)กลศาสตร์ของแข็ง (ฉบับเสริมประสบการณ์) (PDF)

กลศาสตร์ของแข็ง (ฉบับเสริมประสบการณ์) (PDF)

 
e-books(PDF)?
299.00 บาท
กลศาสตร์ของแข็ง (ฉบับเสริมประสบการณ์) (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “กลศาสตร์ของแข็ง”   โดยในเล่มได้อธิบายถึงการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล   และการค้นหาสาเหตุของความเสียหาย   พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย   และโจทย์ปัญหากว่า 400 ข้อ   ให้ได้ฝึกปฏิบัติ โดยมีเฉลยโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน   เพื่อเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมไฟฟ้า   วิศวกรรมโยธา   วิศวกรรมอากาศยาน   วิศวกรรมลำเลียง   และโลจิสติกส์   ตลอดจนวิศวกรทั่วไปที่สนใจ
สารบัญ
บทที่ 1 แก้ปัญหาโจทย์แรงภายในและหลักการพื้นฐานของความเค้น
บทที่ 2 แก้ปัญหาโจทย์ความเค้นและความเครียดเนื่องจากแรงในแนวแกน
บทที่ 3 แก้ปัญหาโจทย์มุมบิดและความเค้นเนื่องจากแรงบิด
บทที่ 4 แก้ปัญหาโจทย์แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดภายในคาน
บทที่ 5 แก้ปัญหาโจทย์ความเค้นเนื่องจากโมเมนต์ดัด
บทที่ 6 แก้ปัญหาโจทย์ความเค้นเฉือนในคาน
บทที่ 7 แก้ปัญหาโจทย์ความเค้นรวมและการวิเคราะห์ความเค้น
บทที่ 8 แก้ปัญหาโจทย์การโก่งงอของคาน
บทที่ 9 แก้ปัญหาโจทย์การโก่งงอของเสา
ภาคผนวก ก คุณสมบัติของหน้าตัด
ภาคผนวก ข คุณสมบัติของวัสดุ
ภาคผนวก ค กราฟและสมการการโก่งของคาน
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840006318 (PDF) 0Bytes 534 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :