ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
งานประดิษฐ์
กระทงลอยดอกไม้สด

กระทงลอยดอกไม้สด

โครงการหนังสืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
e-books(PDF) ?
112.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป
    ในหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทงลอย เช่น ความเป็นมา จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์กระทงลอย และได้ออกแบบประดิษฐ์กระทงลอย 10 แบบ ไว้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละแบบผู้เขียนได้ลำดับขั้นตอนของการประดิษฐ์ ตั้งแต่การจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ ขั้นตอนการพับกลีบใบตอง การประดิษฐ์สิ่งตกแต่ง และการประกอบตกแต่งกระทงลอย ด้วยการแสดงภาพขั้นตอนพร้อมคำอธิบาย
สารบัญ
- ที่มาของประเพณีลอยกระทง
- วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทงลอย
- การประดิษฐ์กระทงลอย แบบที่ 1
- การประดิษฐ์กระทงลอย แบบที่ 2
- การประดิษฐ์กระทงลอย แบบที่ 3
- การประดิษฐ์กระทงลอย แบบที่ 4
- การประดิษฐ์กระทงลอย แบบที่ 5
- การประดิษฐ์กระทงลอย แบบที่ 6
- การประดิษฐ์กระทงลอย แบบที่ 7
- การประดิษฐ์กระทงลอย แบบที่ 8
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
การประดิษฐ์กระทงลอยดอกไม้สด เป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันย่อมเป็นสิ่งที่แสดงออกถึง ความกตัญญุรู้คุณค่าของสายน้ำที่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ และยังแสดงออกถึงฝีมือ อันประณีตบรรจง ในการสร้างสรรค์กระทงลอย ตั้งแต่การเลือกสรรวัสดุ การประดิษฐ์ดอกไม้ และการพับกลีบใบตองที่มีความงดงาม จนทำให้กระทงลอยยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742368913 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 259 x 4 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
โครงการหนังสืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
หนังสือ
160.00 บาท
152.00 บาท
e-books(PDF)
112.00 บาท
112.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4