ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
มองหา เทคนิคทำ Facebook ดีลดี รับฟรี ลายเซ็นนักเขียน และ กระเป๋าผ้า 1 ใบ คลิก ดีลเด็ด สินค้า Flash sale ลด 30 % คลิก
ราชการทั่วไป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ) ถูกต้องตามหลักสูตร (กสถ.)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ) ถูกต้องตามหลักสูตร (กสถ.)

เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และอีกมากมาย
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ) ถูกต้องตามหลักสูตร (กสถ.)
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ) ถูกต้องตามหลักสูตร (กสถ.) ตรงทุกประเด็น เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และอื่น ๆ อีกมากมาย ใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราทางด้านวิชาการได้อีกด้วย
สารบัญ
- การพัฒนาบุคคลหรือทรัพยากรบุคคล
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคล
- ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การฝึกอบรม (Training)
- การประเมินผลการฝึกอบรมและการติดตามผล
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
- ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการบริหารทรัพยาการ
- การบริหารงานบุคคลคืออะไร
- แนวคิดของการบริหารงานภาครัฐ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801142 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 203 x 284 x 14 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :