ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ช็อปเก่ง ต้องโปรตะกร้าของขวัญ ลดสูงสุด 25% คลิก ⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก
อาชีวศึกษา
กฎหมายก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1007)

กฎหมายก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1007)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ
78.00 บาท
70.20 บาท
กฎหมายก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1007)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "กฎหมายก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1007)" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ กฎกระทรวง การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ กฎหมายแรงงาน สัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง พร้อมทั้งแบบฝึกหัด ซึ่งแทรกเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา กฎหมายก่อสร้าง รหัสวิชา 20001-1007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาการก่อนสร้าง
สารบัญ
บทที่ 1 พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และกฎกระทรวง
บทที่ 2 การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
บทที่ 3 กฎหมายแรงงาน
บทที่ 4 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
บทที่ 5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
บทที่ 6 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839940 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :